PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Projecten

DISTANCE-trial: nazorg op afstand na behandeling van stadium II en III darmkanker

14 april 2021

Na de chirurgische behandeling van darmkanker, worden patiënten in Nederland vijf jaar gevolgd in het ziekenhuis. Meermaals per jaar wordt gevraagd naar het ziekenhuis te komen voor bloedonderzoek (bloed-CEA-bepaling) en een consult op de polikliniek. Het doel van deze nazorg is tweeledig: ondersteuning bieden aan de patiënt na een ingrijpende operatie én het zo vroeg mogelijk opsporen van mogelijk teruggekeerde kanker.

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat zowel patiënten als zorgverleners open staan voor alternatieve manieren van nazorg. Ook is er een maatschappelijke vraag naar betaalbare zorg. Nazorg op afstand zou een uitkomst kunnen bieden. Binnen de nazorg op afstand na chirurgische behandeling van darmkanker, hoeven patiënten na één jaar van nazorg niet meer naar het ziekenhuis te komen als de bloed-CEA-bepalingen goede uitslagen laten zien. Patiënten laten op vooraf bepaalde momenten zo dicht mogelijk bij huis hun bloed prikken voor de bloed-CEA-bepaling en krijgen de uitslag thuis binnen. Als deze uitslag goed is, hoeft de patiënt niets te doen. Alleen als de uitslag afwijkend is, hoeft de patiënt contact op te nemen met het ziekenhuis. De behandelaar zal dan samen met de patiënt een afspraak in het ziekenhuis plannen om te onderzoeken wat er aan de hand is.

Lees meer

PLCRC-ORCA: Liquid biOpsies in Ras wildtype non-liver limited metastasized colorectal CAncer patients: an exploratory study

1 september 2019

01-01-2022: Inclusie afgerond

 

Eén van de behandelmogelijkheden voor patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom  (mCRC) is een EGFR-blokker. Het is bekend dat patiënten met een mutatie in één van de RAS-genen geen baat hebben bij de behandeling met een EGFR-blokker. Ongeveer 50% van de patiënten met mCRC heeft een mutatie in RAS. Naast de primaire resistentie zetten RAS-mutaties aan tot geïnduceerde resistentie voor de anti-EGFR-therapie. Behalve herhaalde biopsieën zijn er momenteel geen andere methoden beschikbaar om de moleculaire veranderingen te volgen gedurende de anti-EGFR-behandeling.

Lees meer

PLCRC-QUALITAS: Kwaliteit van leven van patiƫnten met uitgezaaide dikkedarm- of endeldarmkanker die worden behandeld met trifluridine-tipiracil als laatste lijn behandeling binnen het PLCRC cohort

10 mei 2019

Eén van de nieuwste behandelmogelijkheden voor uitgezaaide dikkedarm- of endeldarmkanker is trifluridine-tipiracil (= TAS-102 = Lonsurf®). Dit is een combinatietablet van twee middelen, die samen de groei van tumorcellen voorkomen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat trifluridine-tipiracil effectief is bij darmkanker: patiënten die ermee worden behandeld leven gemiddeld 1.8 maanden langer dan patiënten die er niet mee worden behandeld. Sinds februari 2017 is trifluridine-tipiracil beschikbaar in Nederland. Alleen patiënten die niet reageren op of intolerant zijn voor standaardbehandelingen komen in aanmerking voor behandeling met trifluridine-tipiracil.

 

Lees meer

PLCRC-QUALITAS: QUAlity of LIfe in meTAStatic colorectal cancer patients treated with trifluridine-tipiracil in late line in the PLCRC cohort

23 juni 2018

 

One of the most recent treatment options for metastatic colorectal cancer is trifluridine tipiracil (= TAS-102 = Lonsurf®). This is a combination tablet of two medicines that together prevent the growth of tumor cells. Previous research has shown that trifluridine tipiracil is effective in the treatment of colorectal cancer: treated patients live on average 1.8 months longer than patients who do not receive trifluridine tipiracil. Since February 2017, trifluridine tipiracil is available in the Netherlands. Only patients who are unresponsive to or intolerant to standard therapies are eligible for treatment with trifluridine tipiracil.

Lees meer