PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug

Haalbaarheid en voorspellende waarde van minimaal invasieve circulerend tumor DNA analyses in patiënten met hepatogeen gemetastaseerd colorectaal carcinoom

2022-06-22

Patiënten met uitzaaiingen naar de lever komen soms in aanmerking voor chirurgie, waarbij de uitzaaiingen worden verwijderd. Een deel van patiënten krijgt aanvullend chemotherapie voor of na de operatie. De patiënt wordt na de operatie 5 jaar vervolgt waarbij meerdere keren per jaar wordt bekeken of er terugkeer van ziekte is. De huidige standaard is een controles met beeldvorming (o.a. CT-scans) en bloedonderzoek onderzoek (CEA-bepaling). Helaas is de CEA-bepaling niet bij iedereen bruikbaar en kunnen hele kleine tumorresten/uitzaaiingen niet altijd gezien worden op beeldvorming.

 

Deze studie onderzoekt of circulerend tumor DNA (ctDNA) in het bloed representatief is voor ziekte in het lichaam, enkel uitgezaaid naar de lever. Hierbij kijken we naar de hoeveelheid ctDNA voor en na de lever operatie, maar ook gedurende het vervolg en tijdens eventuele vervolgbehandelingen. Deze metingen worden vergeleken met de uitkomsten van de beeldvorming en CEA-bepalingen. Indien ctDNA accurater is om restziekte of terugkeer van ziekte te ontdekken, dan kan dit in de toekomst gebruikt worden voor therapie keuzes, zoals het tijdig starten en/of wisselen van therapie.

Terug