PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug

preRADAR: richting respons adaptieve radiotherapie voor niet-operatieve behandeling van middelhoog risico endeldarmkanker

2022-06-22

Korte beschrijving

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met endeldarmkanker. Onderzocht wordt wat de hoogste, veilige dosis is van bestraling voor endeldarmkanker op de MR-Linac (een nieuw, preciezer bestralingsapparaat). En of deze hogere bestralingsdosis vaker leidt tot het kunnen vermijden van een endeldarmoperatie.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of het veilig is om twee, drie, vier of vijf extra MRI-geleide bestralingen te geven, bij patiënten met endeldarmkanker die voorafgaand aan de operatie vijf keer bestraald moeten worden. ‘Veilig’ betekent in dit onderzoek dat maximaal 1 op de 9 deelnemers forse bijwerkingen van de bestraling krijgt. Het doel van de hogere bestralingsdosis is om bij meer patiënten met endeldarmkanker een operatie te kunnen vermijden.

Na de standaardbehandeling van vijf bestralingen voor endeldarmkanker is bij 1 op de 10 mensen de tumor niet meer te zien. In dat geval kan worden afgezien van de geplande endeldarmoperatie (en het aanleggen van een stoma). In plaats daarvan wordt regelmatig gecontroleerd met behulp van scans en/of kijkonderzoeken (watch-and-wait). De kans op het volledig verdwijnen van de tumor lijkt in verband te staan met de hoogte van de bestralingsdosis die op de tumor is gegeven. Na de hogere bestralingsdosis van dit onderzoek verwachten we dat bij 4 op de 10 mensen, in plaats van 1 op de 10, de tumor compleet verdwijnt na bestraling.

De bestraling in dit onderzoek wordt gegeven met een MR-Linac. Dat is een nieuw bestralingsapparaat dat op basis van MRI beelden preciezer kan bestralen dan de standaard bestralingsapparatuur. Daarom wordt verwacht dat de hogere bestralingsdosis niet veel extra bijwerkingen geeft ten opzichte van de standaardbehandeling. In deze studie wordt onderzocht tot welke dosis we kunnen bestralen zonder te hevige bijwerkingen. In een tweede, toekomstige studie wordt er bekeken of de hogere bestralingsdosis vaker behandeling zonder endeldarmoperatie mogelijk maakt.

Terug