PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug

DOLPHIN (DNA-testing Of Liquid biopsies for Patient care close to Home In the Netherlands)

2023-01-01

Hoe reageert de tumor op de behandeling?

Bij patiënten met uitgezaaide darmkanker is het meten van de response van de tumor op de behandelingen belangrijk om weloverwogen beslissingen over verdere behandelingen te kunnen nemen. Beeldvormingstechnieken, zoals CT-scans en MRI, worden momenteel gebruikt voor het volgen van de reactie van de tumor op de behandeling. Echter, op deze scans zijn kleine uitzaaiingen niet altijd zichtbaar en bovendien kunnen deze onderzoeken als belastend worden ervaren door de patiënt. Een andere manier om de reactie op de behandeling te volgen, is het meten van circulerend tumor DNA (ctDNA) in het bloed van patiënten. Deze manier biedt mogelijkheden om objectief en nauwkeurig de behandelreactie te volgen bij patiënten met uitgezaaide darmkanker.

Circulerend tumor DNA

Net als alle gezonde cellen in het lichaam scheiden kankercellen kleine fragmenten DNA uit in de bloedbaan. Deze DNA fragmenten van kankercellen worden ctDNA genoemd. ctDNA is over het algemeen korter in lengte dan de DNA fragmenten afkomstig van gezonde cellen. Op basis van deze eigenschap kunnen we met een nieuwe technologie kleine hoeveelheden ctDNA opsporen in het bloed van patiënten met uitgezaaide darmkanker. De aanwezigheid van ctDNA in het bloed zegt mogelijk iets over hoe de tumor reageert op de behandeling. Omdat bloedafnames minimaal belastend zijn voor de patiënt, kan deze ctDNA-analyse techniek mogelijk gebruikt worden voor het volgen van patiënten die behandeld worden voor uitgezaaide darmkanker.

Het doel van DOLPHIN

De DOLPHIN studie heeft als doel te onderzoeken wat de mogelijke meerwaarde is van het meten van ctDNA in het bloed ten opzichte van beeldvorming bij het volgen van patiënten die behandeld worden voor uitgezaaide darmkanker. Daarnaast willen we onderzoeken wat de beste strategie is voor het inzetten van ctDNA analyse in combinatie of ter vervanging van beeldvorming.

Onderzoeksontwerp

DOLPHIN is een substudie binnen PLCRC. 400 patiënten die toestemming hebben gegeven voor PLCRC en bloedafnames en starten of bezig zijn met 1e lijns systemische therapie of starten met 2e lijns systeemtherapie, kunnen deelnemen aan DOLPHIN. Rond het moment van beeldvorming (meestal een CT-scan of MRI) zullen twee extra buizen bloed worden verzameld voor de analyse van ctDNA. Deze buizen bloed zullen worden verzameld op het moment dat patiënten al in het ziekenhuis zijn voor hun behandeling. Het bloed zal pas op een later moment onderzocht worden en de uitslag zal daardoor geen invloed hebben op de behandeling. Deelnemers zullen niet worden geïnformeerd over de uitslag van de bloedonderzoeken.

Terug