PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug

Perioperatieve Longitudinale studie naar complicaties en langetermijnresultaat (PLUTO)

2022-06-22

PLUTO heeft tot doel een uitgebreide longitudinale data- en biobank op te zetten die zich richt op chirurgische patiënten met een gemiddeld tot hoog risico. Dit onderzoek richt zich dus niet alleen op patiënt met darmkanker. Door het bestuderen van (potentieel nieuwe) biomarkers en klinische risicofactoren, trachten we de tijdige herkenning en diagnose van complicaties tijdens de postoperatieve periode te bevorderen, als ook de pre- en perioperatieve risicostratificatie te verbeteren. Hiertoe worden volwassenen die gepland staan voor electieve ingrepen, waaronder grote gastro-intestinale, lever-, pancreas-, long-, vaat- en wervelkolomchirurgie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, sinds 2020 gescreend voor inclusie in de studie. Primaire eindpunten zijn postoperatieve infectie, myocardletsel en delier. Daarnaast wordt het optreden van acuut nierletsel, ademhalingsfalen en boezemfibrilleren geregistreerd, en wordt een follow-up op lange termijn uitgevoerd. Patiënten blijven gedurende hun gehele verblijf in het ziekenhuis onder toezicht en worden bezocht door een PLUTO onderzoeker.

Terug