PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug

DISTANCE-trial: nazorg op afstand na behandeling van stadium II en III darmkanker

2021-04-14

Na de chirurgische behandeling van darmkanker, worden patiënten in Nederland vijf jaar gevolgd in het ziekenhuis. Meermaals per jaar wordt gevraagd naar het ziekenhuis te komen voor bloedonderzoek (bloed-CEA-bepaling) en een consult op de polikliniek. Het doel van deze nazorg is tweeledig: ondersteuning bieden aan de patiënt na een ingrijpende operatie én het zo vroeg mogelijk opsporen van mogelijk teruggekeerde kanker.

 

Nazorg op afstand

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat zowel patiënten als zorgverleners open staan voor alternatieve manieren van nazorg, vergeleken met de nazorg in het ziekenhuis. Ook is er een maatschappelijke vraag naar betaalbare zorg. Nazorg op afstand zou een uitkomst kunnen bieden. Binnen de nazorg op afstand na chirurgische behandeling van darmkanker, hoeven patiënten na één jaar van nazorg niet meer naar het ziekenhuis te komen, als de bloed-CEA-bepalingen goede uitslagen laten zien. Patiënten laten op vooraf bepaalde momenten zo dicht mogelijk bij huis hun bloed prikken voor de bloed-CEA-bepaling en krijgen de uitslag thuis binnen. Als deze uitslag goed is, hoeft de patiënt niets te doen. Alleen als de uitslag afwijkend is, hoeft de patiënt contact op te nemen met het ziekenhuis. De behandelaar zal dan samen met de patiënt een afspraak in het ziekenhuis plannen om te onderzoeken wat er aan de hand is.

 

DISTANCE trial

In het Radboudumc is de nazorg op afstand eerder geïmplementeerd en onderzocht. Nu wordt de nazorg op afstand ook uitgerold in vijf verschillende perifere ziekenhuizen, om te onderzoeken of de nazorg op afstand hier goed geïmplementeerd kan worden. Dit onderzoek heet de DISTANCE-trial.

Stapsgewijs zal de nazorg op afstand geïmplementeerd worden in Bernhoven Ziekenhuis in Uden, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Gerle Ziekenhuizen in Apeldoorn, Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en Rijnstate Ziekenhuis Arnhem. Op basis van het aantal patiënten dat contact opneemt met het ziekenhuis, de patiënttevredenheid en de kosteneffectiviteit zal worden gekeken of nazorg op afstand na chirurgische behandeling van darmkanker een haalbare manier van nazorg is in Nederland.

Terug