PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dikkedarm- en endeldarmkanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Het belang van onderzoek

De toenemende onderverdeling binnen verschillende soorten kanker vraagt om een nieuwe manier om patiënten te includeren voor studies. Dit is één van de redenen waarom het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) is opgericht. Dit is een observationele cohortstudie waarin alle patiënten met een colorectaal carcinoom zijn te includeren. PLCRC heeft als doel het faciliteren van zowel nationaal als internationaal onderzoek om de uitkomsten van patiënten met een colorectaal carcinoom te verbeteren.

Om dit mogelijk te maken, worden na toestemming van de patiënt de volgende acties ondernomen:

  • Opvragen van klinische gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie
  • Opslaan van tumorweefsel en bloed
  • Verzamelen van patiënt gerapporteerde uitkomsten op het gebied van kwaliteit van leven. Met deze gegevens en materiaal is wetenschappelijk onderzoek in de breedste zin uit te voeren.


Relatief geringe tijdsinvestering

Door samen te werken met bestaande organisaties – zoals IKNL, BBMRI, Profiel en een heel aantal andere – is de tijdsinvestering van een centrum per patiënt relatief gering. Centra worden via de afgevaardigde in de wetenschapscommissie betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek binnen het cohort. Via deze commissie zijn ook laagdrempelig voorstellen in te brengen om zo waar mogelijk eigen klinische vragen snel te beantwoorden.

Deelnemende centra

Lees meer

Reglement

Binnen het cohort worden klinische gegevens, patiëntgerapporteerde uitkomsten, weefsel en bloed verzameld. Om de privacy van patiënten en deelnem...

Lees meer