PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Procedure

Na uw toestemming worden de medische gegevens die van belang zijn voor het onderzoek naar darmkanker verzameld. Dit zijn bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, uitslagen van bloedonderzoek, kenmerken van de tumor, beeldmateriaal, de aard en de uitkomsten van de behandeling.

Daarnaast ontvangt u – indien u daar toestemming voor heeft gegeven – vragenlijsten die gaan over kwaliteit van leven. Verder wordt bij sommige patiënten lichaamsmateriaal, zoals bloed en weefsel van de tumor opgeslagen voor toekomstig onderzoek.

Vertrouwelijk behandeld

Vanzelfsprekend behandelen we verzamelde gegevens vertrouwelijk. Alle tot de persoon herleidbare gegevens worden vervangen door een codenummer. Alleen de medewerkers van het onderzoeksproject, die de gegevens verzamelen, weten wie de persoon achter het codenummer is. Daarnaast kunnen mensen die aangesteld en opgeleid zijn om te controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar wordt uitgevoerd de gegevens inzien. De uiteindelijke persoonlijke resultaten die uit dit onderzoek naar voren komen, zijn niet individueel beschikbaar. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in wetenschappelijke vaktijdschriften. Alle gegevens worden anoniem gepresenteerd. Hierdoor is de identificatie van deelnemende patiënten onmogelijk.

Onderzoeksdoel

In Nederland wordt elk jaar bij 12.000 nieuwe patiënten de diagnose dikkedarmkanker of endeldarmkanker gesteld. Het is daarmee de op drie na meest vo...

Lees meer

Toestemming voor deelname

Na de diagnose darmkanker kan uw arts of andere zorgverlener u vragen om mee te doen aan deze studie. Indien u besluit deel te nemen, dient u eerst he...

Lees meer