PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dikkedarm- en endeldarmkanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Reglement

Binnen het cohort worden klinische gegevens, patiëntgerapporteerde uitkomsten, weefsel en bloed verzameld. Om de privacy van patiënten en deelnemende centra te waarborgen en kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, zal de bestuurlijke organisatie van dit onderzoekscohort vastgelegd worden in een reglement. Zodra dit is vastgesteld, zal het hier gepubliceerd worden.

Onderzoeksbelang

De toenemende onderverdeling binnen verschillende soorten kanker vraagt om een nieuwe manier om patiënten te includeren voor studies. Dit is één...

Lees meer

Deelnemende centra

Lees meer