PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Reglement

Binnen het cohort worden klinische gegevens, patiëntgerapporteerde uitkomsten, tumorweefsel en ander lichaamsmateriaal en bloed verzameld. Om de privacy van patiënten en deelnemende centra te waarborgen en kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, is de bestuurlijke organisatie van dit onderzoekscohort vastgelegd worden in een reglement. Dit is in te zien op https://dccg.nl/trial/plcrc .

Onderzoeksbelang

De toenemende onderverdeling binnen verschillende soorten kanker vraagt om een nieuwe manier om patiënten te includeren voor studies. Dit is één va...

Lees meer

Deelnemende centra

Lees meer