PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug

ACSI cohort voor dunnedarmkanker

2021-12-01

Sinds december 2021 worden patiënten met dunnedarmkanker (duodenum, jejunum of ileumkanker) ook in PLCRC betrokken. Dit subcohort voor dunnedarmkanker heet het ACSI-cohort (adenocarcinoma of the small intestine). Het doel van dit subcohort is wetenschappelijk onderzoek te verrichten om hiermee verbetering van overleving en kwaliteit van leven van patiënten met dunnedarmcarcinoom te bewerkstelligen. Dit willen we doen door middel van de combinatie van klinische en moleculaire dataverzameling. Specifieke speerpunten zijn o.a. patiënt-specifieke behandelstrategieen, moleculaire aangrijpingspunten voor behandeling en kwaliteit van leven van de patiënten met dunnedarmkanker. Inclusie verloopt via PLCRC. Ook eerder gediagnosticeerde patiënten kunnen geïncludeerd worden.

Contactpersonen:

Pascale Schafrat; PhD student Amsterdam UMC (p.j.schafrat@amsterdamumc.nl, 0611039743)

Dirkje Sommeijer; internist-oncoloog Flevoziekenhuis, Louis Vermeulen; internist-oncoloog Amsterdam UMC en Ignace de Hingh; chirurg Catharina Ziekenhuis Eindhoven.

Terug