PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Onderzoeksdoel

In Nederland wordt elk jaar bij 12.000 nieuwe patiënten de diagnose dikkedarmkanker of endeldarmkanker gesteld. Het is daarmee de op drie na meest voorkomende kankersoort (na huidkanker, prostaatkanker en borstkanker). Dunnedarmkanker en anuskanker komen veel minder voor, met elk ongeveer 250 nieuwe patiënten per jaar. Gelukkig is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt op het gebied van behandeling, waardoor het aantal patiënten dat deze vormen van kanker overleeft steeds groter wordt.

Zo groot mogelijke groep patiënten

Om beter te kunnen voorspellen welke patiënten voordeel hebben van een bepaalde behandeling – en om behandelmethoden te kunnen verbeteren – is onderzoek in grote groepen patiënten nodig. Om dit mogelijk te maken is PCLRC opgezet. Deze studie heeft als doel de gegevens van een zo groot mogelijke groep patiënten met darmkanker in heel Nederland te verzamelen. Op deze manier hopen we beter te begrijpen welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven.

Procedure

Na uw toestemming worden de medische gegevens die van belang zijn voor het onderzoek naar darmkanker verzameld. Dit zijn bijvoorbeeld leeftijd, geslac...

Lees meer

Toestemming voor deelname

Na de diagnose darmkanker kan uw arts of andere zorgverlener u vragen om mee te doen aan deze studie. Indien u besluit deel te nemen, dient u eerst he...

Lees meer