PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dikkedarm- en endeldarmkanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Onderzoeksdoel

Darmkanker is in Nederland de op twee na meest voorkomende kankersoort (na huidkanker en borstkanker). Deze kankersoort kan ontstaan in de dikke darm en in de endeldarm, het laatste stuk van de dikke darm. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 15.000 mensen getroffen door deze ziekte. Gelukkig is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt op het gebied van behandeling, waardoor het aantal patiënten dat dikkedarmkanker overleeft steeds groter wordt.

Zo groot mogelijke groep patiënten

Om beter te kunnen voorspellen welke patiënten voordeel hebben van een bepaalde behandeling – en om behandelmethoden te kunnen verbeteren – is onderzoek in grote groepen patiënten nodig. Om dit mogelijk te maken is deze studie opgezet. De studie heeft als doel de gegevens van een zo groot mogelijke groep patiënten met dikkedarmkanker in heel Nederland te verzamelen. Op deze manier hopen we beter te begrijpen welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven.

Procedure

Na uw toestemming worden de medische gegevens die van belang zijn voor het onderzoek naar darmkanker verzameld. Dit zijn bijvoorbeeld leeftijd, ges...

Lees meer

Toestemming voor deelname

Na de diagnose darmkanker kan uw arts of andere zorgverlener u vragen om mee te doen aan deze studie. Indien u besluit deel te nemen, dient u eerst...

Lees meer