PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug

MEDOCC: De voorspellende waarde van ctDNA bij patiënten met stadium II en III dikkedarmkanker

2022-06-22

Terugkeer van darmkanker na de operatie

Vrijwel alle patiënten met dikkedarmkanker, zonder uitzaaiingen in andere organen, worden geopereerd om de tumor te verwijderen. Het doel daarvan is de patiënt te genezen. Bij sommige patiënten komt de ziekte op een bepaald moment terug. Bij deze patiënten zijn na de operatie ergens in het lichaam darmkankercellen achtergebleven. Deze darmkankercellen zijn te klein om zichtbaar te zijn op CT-scans. Om deze achtergebleven kankercellen te doden, krijgt een deel van de patiënten na de operatie nog chemotherapie. We weten alleen niet exact wie we wél en wie we géén chemotherapie moeten geven. In de MEDOCC-studie, kijken we of we circulerend tumor DNA kunnen gebruiken om te voorspellen welke patiënten baat hebben bij aanvullende chemotherapie en welke patiënten niet.

Wat is circulerend tumor DNA?

Ons lichaam bestaat uit miljarden cellen. Deze cellen bevatten DNA, ons erfelijk materiaal. Ook een kankercel bevat DNA. Dit DNA verschilt van het DNA van normale, oftewel goedaardige, lichaamscellen. Alle cellen scheiden DNA uit en dat is terug te vinden in ons bloed. Met nieuwe technieken kunnen we het beetje DNA dat afkomstig is van de kankercellen in het bloed van een patiënt opsporen.

Wat is het doel van de MEDOCC studie?

Het vermoeden is dat er na de operatie kankercellen in het lichaam achter zijn gebleven bij patiënten bij wie de ziekte terugkomt. Als dat zo is, dan zouden deze kankercellen mogelijk DNA afgeven aan het bloed. Het doel van de MEDOCC studie is nagaan of we bij stadium II en III dikkedarm- en endeldarmkanker patiënten kort na de operatie dit circulerend tumor DNA kunnen opsporen. En zo ja; of inderdaad bij die patiënten darmkanker terugkeert. Ook kijken we op verschillende andere momenten of circulerend tumor DNA in het bloed van patiënten aantoonbaar is: vóór de operatie en 6, 12, 18, 24 en 36 maanden na de operatie. We hopen hiermee in de toekomst beter te kunnen bepalen welke patiënten na operatie wel baat zullen hebben bij aanvullende chemotherapie en welke patiënten niet. De MEDOCC studie loopt sinds 2016.

Wie kan meedoen aan de MEDOCC studie?

Patiënten met dikkedarm- of endeldarmkanker die geopereerd gaan worden en geen uitzaaiingen hebben in andere organen, kunnen meedoen aan de MEDOCC studie. Een patiënt kan niet meedoen zonder deelname aan PLCRC, en ook niet als hij/zij vóór de operatie bestraling of chemotherapie krijgt. Het is belangrijk om te weten dat het extra afgenomen bloed niet direct wordt geanalyseerd op de aanwezigheid van circulerend tumor DNA. Dit gebeurt pas op een later moment. We gebruiken hiervoor de gegevens die we verzamelen in PLCRC.

Terug