PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug

De PLCRC-PROTECT-Plus studie: lichaamssamenstelling en behandeltoxiciteit bij patiënten met darmkanker die behandeld worden met adjuvante chemotherapie

2022-06-22

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 9.000 mensen gediagnosticeerd met dikkedarmkanker (coloncarcinoom). Voor patiënten met een stadium II of III tumor kan de behandeling bestaan uit een operatie, eventueel gevolgd door aanvullende chemotherapie. Ten gevolge van de ziekte en behandeling kan bij patiënten met dikkedarmkanker een verandering van de lichaamssamenstelling optreden. Er wordt verondersteld dat behoud van spiermassa na diagnose kan bijdragen aan het succes van de behandeling. 

Doel
Met dit onderzoek willen we erachter komen hoe de lichaamssamenstelling verandert tijdens de behandeling. Ook proberen we factoren te vinden die van invloed zijn op het succes van de aanvullende chemotherapie en de factoren die bijwerkingen kunnen verminderen.  

Onderzoeksopzet
In de PROTECT-Plus studie wordt er onderzoek gedaan naar de relatie tussen de lichaamssamenstelling na de diagnose en de hoeveelheid, mate en duur van bijwerkingen bij patiënten die aanvullende chemotherapie krijgen na de operatie.
Hiervoor zullen, in aanvulling op het bijhouden van de voedingsinname en de reguliere PLCRC kwaliteit van leven vragenlijsten, bij 150 patiënten extra metingen worden gedaan. Om de lichaamssamenstelling te kunnen meten zullen er twee extra CT-scans van de buik worden gemaakt. Ook zullen we extra bloed afnemen tijdens de behandeling om onderzoeken te kunnen doen naar bepaalde nutriënten in het bloed.

PROTECT-Plus is een onderzoek opgezet vanuit het UMC Utrecht, in samenwerking met de Universiteit Utrecht en Nutricia Research. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis (Utrecht) en het Flevoziekenhuis (Almere).

Terug