PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug

CONNECTION-II: Onderzoek naar het effect van chemotherapie bij patiënten met verschillende soorten dikkedarmkanker

2022-06-22

Darmtumoren kunnen middels de CMS classificatie ingedeeld worden in vier subtypes. Alle vier subtypes hebben verschillende celeigenschappen. Het doel van de CONNECTION-II studie is om te kijken of er een verschil is in effect van chemotherapie tussen de verschillende soorten darmkanker.  Met de huidige kennis kunnen we nog niet goed voorspellen welke patiënten daadwerkelijk baat hebben bij het krijgen van chemotherapie. De verschillende eigenschappen op celniveau kunnen de oorzaak zijn dat sommige patiënten met darmkanker wel goed reageren op de reguliere behandeling met chemotherapie (capecitabine en oxaliplatin) en andere patiënten minder goed. In deze studie wordt onderzocht of er een verschil is in effect van chemotherapie tussen patiënten met verschillende subtypes van darmkanker. Dit doen we door chemotherapie te geven voorafgaand aan de operatie en na de operatie in plaats van alleen chemotherapie na de operatie.

Het geven van chemotherapie voor de operatie in plaats van na de operatie biedt de gelegenheid om de reactie op chemotherapie te bekijken op de tumor zelf die tijdens de operatie wordt verwijderd. Dit zou niet mogelijk zijn als we de chemotherapie pas na de operatie toedienen omdat de tumor dan al verwijderd is.

Terug