PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug

PLCRC-UNITED: Toepassing van de tumor-stroma ratio als een makkelijk diagnostisch hulpmiddel: chemotherapie of niet?

2022-06-22

Achtergrond

De (na)behandeling van darmkanker is sterk afhankelijk van het stadium ten tijde van de diagnosestelling. De huidige stadiumclassificatie wordt gebruikt als richtlijn voor de selectie van patiënten voor behandeling met chemotherapie na de operatie, maar deze behoeft verbetering. De laatste jaren is de tumor micro-omgeving, zoals het steunweefsel (stroma), veel onderzocht en is gebleken dat het van grote invloed is op de agressiviteit van kanker; patiënten met een tumor met veel stroma hebben een kortere overleving dan patiënten met een tumor met weinig stroma. Deze verhouding, uitgedrukt in de zogeheten tumor-stroma ratio (TSR), kan de stadiumclassificatie ondersteuning bieden in de selectie van patiënten die in aanmerking komen voor het wel of niet nabehandelen met chemotherapie.

Doel UNITED

Het doel van de UNITED is om te bewijzen dat de TSR een voorspellende parameter in darmkanker is. Vervolgens kan de TSR opgenomen worden in de richtlijnen en standaard in tumoren bepaald worden. In de spreekkamer zou dit tot extra ondersteuning voor een gepersonaliseerd behandeltraject kunnen leiden.

Onderzoeksopzet

De UNITED is een internationaal onderzoek waar uiteindelijk 1500 dikkedarmkankerpatiënten aan mee doen. Tijdens het standaardtraject wordt alleen de TSR extra gescoord door gecertificeerde pathologen op het weefsel, dat wordt gebruikt voor het stellen van de diagnose. De data, die reeds gevraagd worden bij de standaard poliklinische controles, zullen tot 3 jaar na de operatie verzameld worden. Zo kan bepaald worden of de hoeveelheid stroma uiteindelijk invloed heeft op de overleving. In de Nederlandse centra worden de deelnemende patiënten via de samenwerking met PLCRC verzameld. De resultaten zullen gebruikt worden om een voorstel tot het aanpassen van de huidige stadiumclassificatie op te stellen.

Aanvullende informatie

http://watchstroma.com/   https://dccg.nl/trial/united

Terug