PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug naar het overzicht

Vragenlijst 'Het Coronavirus en kanker' – de eerste resultaten

In april is de vragenlijst “Het coronavirus en kanker” naar PLCRC-deelnemers verstuurd.
Van de 5000 verstuurde vragenlijsten zijn er 3247 (65%) retour ontvangen. De eerste resultaten zijn hiervan bekend.

Het coronavirus leeft onder deelnemers van PLCRC: ongeveer 80% geeft aan zich in verschillende mate zorgen te maken om het coronavirus te krijgen. Minder dan 20% maakt zich hier helemaal geen zorgen om. De maatregelen rondom het COVID-19-virus hebben volgens de eerste resultaten gevolgen gehad voor de behandeling of nazorg van 709 deelnemers (22%).

De meest genoemde gevolgen van de maatregelen zijn het veranderen van een afspraak in een telefonisch consult (395 keer), het verplaatsen van een afspraak in het ziekenhuis (272 keer) of het afzeggen hiervan (236 keer). Voor deelnemers die onder behandeling staan, zijn de grootste gevolgen te zien voor de mensen die chemotherapie krijgen of voor wie een operatie gepland stond. Bij de nazorg wordt het aanpassen of uitstellen van het contact met de oncologisch verpleegkundige het vaakst gerapporteerd.

De verdere resultaten worden op dit moment nog geanalyseerd, waarna ze verwerkt zullen worden in wetenschappelijk artikel.

 

Terug naar het overzicht