PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug naar het overzicht

Studie resultaten over werkvermogen bij patiënten met dikkedarmkanker gepubliceerd

Mira Franken en collega's deed onderzoek naar het werkvermogen van patiënten die deelnamen aan PLCRC en hiervoor vragenlijsten invulden. De resultaten werden deze week gepubliceerd. 

Het blijkt dat het werkvermogen van patiënten met darmkanker significant lager was op het moment van diagnose in vergelijking met gematchte individuen. Patiënten met lokale ziekte die een operatie ondergingen, kregen pas na 18 maanden werkvermogen-indexscores die vergelijkbaar waren met gematchte individuen. Patiënten die behandeld werden met aanvullende chemotherapie, vertoonden aanvankelijk een afname van het werkvermogen met verbeteringen vanaf 6 maanden en normalisatie na 24 maanden. Patiënten met gemetastaseerde ziekte vertoonden in de loop van de tijd geen verbeteringen in de resultaten van het werkvermogen.

Er wordt veel onderzoek gedaan met de vragenlijsten van PLCRC. Dit onderzoek naar werkvermogen geeft belangrijke inzichten in de verbetering van het werkvermogen na de operatie, en na de aanvullende chemotherapie.

 

 

Terug naar het overzicht
werkvermogen.png