PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug naar het overzicht

Resultaten van de QUALITAS studie gepubliceerd.

Afgelopen maand zijn de resultaten van de QUALITAS studie gepubliceerd. QUALITAS was een substudie van PLCRC, waarbij we hebben gekeken naar de kwaliteit van leven van patienten die behandeld zijn met TAS-102 (Lonsurf).

Aan deze studie hebben 150 patiënten meegedaan die maandelijks een vragenlijst invulden over kwaliteit van leven. Doel was om na te gaan of de kwaliteit van leven wijzigde in de loop van de tijd tijdens de behandeling met TAS-102. Daarnaast werd gekeken naar progressievrije overleving (PFS), tijd tot falen van de behandeling (TTF) en overleving. 

De onderzoekers vonden geen verslechtering van kwaliteit van leven gedurende de eerste 10 maanden van behandeling met TAS-102 (Lonsurf).
Het behoud van kwaliteit van leven tijdens TAS-102-behandeling in de dagelijkse praktijk ondersteunt het gebruik ervan. Wel lijkt het raadzaam dat artsen de kwaliteit van leven meenemen bij het bepalen van de prognose en de behandelstrategie voor individuele patiënten.

De onderzoekers willen alle patienten, naasten en professionals die hebben bijgedragen aan deze studie heel hartelijk bedanken!

 

Terug naar het overzicht
plcrc-qualitas-002-.png