PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug naar het overzicht

Maart darmkankermaand

Maart is internationale darmkankermaand. Samen met verschillende organisaties in Nederland vraagt het landelijk darmkankercohort PLCRC deze maand extra aandacht voor het voorkomen, vroeg opsporen en behandelen van darmkanker. PLCRC maakt het mogelijk om onderzoek te doen met gegevens van zo veel mogelijk darmkankerpatiënten. Het verzamelen van deze gegevens is belangrijk, want niet iedereen met darmkanker is hetzelfde. En niet iedereen heeft baat bij dezelfde behandeling. Bij PLCRC willen we leren van íedere patiënt met darmkanker, zo kunnen we bijvoorbeeld onderzoek doen naar specifieke groepen patiënten of darmkankersoorten die niet zo vaak voorkomen. Doordat PLCRC inmiddels gegevens van meer dan 16.000 (ex-)darmkankerpatiënten heeft verzameld voor onderzoek, is het mogelijk om steeds meer onderzoeksvragen te beantwoorden. Zo dragen alle deelnemers en zorgverleners betrokken bij PLCRC bij aan een behandeling op maat en betere kwaliteit van leven van mensen met darmkanker.

 

Terug naar het overzicht
darmkankermaand-foto.jpeg