PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug naar het overzicht

Gegevens uit vragenlijsten zijn zeer waardevol!

Het PLCRC studie team wordt regelmatig gevraagd wat er gebeurt met de gegevens uit de vragenlijsten die patiënten invullen. Hier wordt heel veel onderzoek mee gedaan en er worden veel vraagstellingen mee beantwoord!

De vragenlijsten die patiënten invullen zijn allemaal gevalideerde vragenlijsten, die gebruikt worden in wetenschappelijk onderzoek en de zorg. Het gaat hierbij om vragenlijsten die specifiek voor (darm)kanker zijn ontwikkeld, of die algemenere vragen omvatten naar werkvermogen of vermoeidheid. 

Doordat veel verschillende patiënten de vragenlijsten op meerdere momenten invullen, kunnen we naar subgroepen kijken (bv oudere patiënten, patiënten met endeldarmkanker) en nagaan hoe het met hen gaat wat betreft kwaliteit van leven, werkvermogen en vermoeidheid. Tevens kunnen we effecten van behandelingen evalueren, zoals neuropathie na behandeling met chemotherapie.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn zeer waardevol om de zorg voor patiënten met darmkanker te verbeteren! 

 

Terug naar het overzicht
vragenlijsten.jpg