PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug naar het overzicht

Gebruik van PROMs binnen PLCRC- verbinden zorg & wetenschap

Wetenschappelijke informatie uit grote cohortstudies als PLCRC lijkt goed toepasbaar in de zorg. (Voormalig) research medewerker van PLCRC Kim Kui presenteerde vandaag op de V&VN Oncologiedagen de resultaten van de evaluatie van de terugkoppeling van de PROMs naar de patiënt, en beantwoordde daarmee de vraag: ‘In hoeverre maken PLCRC-deelnemers gebruik van de mogelijkheid om de eigen PROMs scores in te zien?’

Wat blijkt? Een ruime meerderheid kiest voor inzage en vergelijking van de eigen PROMs scores. De terugkoppeling lijkt hiermee in een behoefte te voorzien. Deelnemers kunnen kiezen voor inzage van alle volgende onderwerpen maar ook voor een willekeurige combinatie daarvan. Dit zijn: kwaliteit van leven; lichamelijk, emotioneel, sociaal en cognitief functioneren; vermoeidheid, pijn, lichaamsbeeld en aantal keren plassen/ontlasting. Een terugkoppeling van PROMs naar darmkanker patiënt én zorgverlener kan bijdragen aan een betere zorgverlening. 

Onderstaand de poster die ter toelichting is gebruikt tijdens de presentatie. 

kui-poster-oncologiedagen019-eindversie-8nov2019-3.jpg

 

Terug naar het overzicht
kui-poster-oncologiedagen-2019-eindversie-8nov2019.jpg