PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug naar het overzicht

Evaluatie van individuele terugkoppeling na invullen digitale PLCRC-vragenlijst gepubliceerd.

Afgelopen maand zijn de resultaten gepubliceerd van een studie waarin onderzoekers het gebruik van het PLCRC terugkoppelingsrapport evalueerden. Dit rapport kunnen PLCRC-deelnemers opvragen na het invullen van de digitale PLCRC-vragenlijst. De evaluatie bestond uit meerdere onderdelen: hoeveel deelnemers kiezen voor het ontvangen van het terugkoppelingsrapport, en zijn zij tevreden over de terugkoppeling?

 

484 deelnemers die de PLCRC-vragenlijst digitaal invulden op de tijdsmomenten 0, 3, 6 en 12 maanden na inclusie in PLCRC werden geëvalueerd. Er werd gekeken naar het nut, de inhoud en de vormgeving van het terugkoppelingsrapport. Het terugkoppelingsrapport werd aangevraagd door 6 op de 10 deelnemers, en van hen vond 92% het rapport nuttig. De onderzoekers vonden geen verschil in kenmerken van deelnemers, hun soort tumor of type behandeling tussen deelnemers die wel kozen voor het ontvangen van terugkoppeling en deelnemers die hier niet voor kozen. Er was ook geen verschil in het invullen van vervolgvragenlijsten op 6 en 12 maanden na PLCRC-inclusie tussen deelnemers die wel of niet kozen voor het ontvangen van de terugkoppeling. Dit verschil was er wel bij tijdsmoment van 3 maanden na PLCRC-inclusie: daar lag het percentage deelnemers die deze vragenlijst invulden iets hoger onder degenen die kozen voor het ontvangen van terugkoppeling.

 

Aan de hand van de evaluatie (die inmiddels alweer een tijd geleden is uitgevoerd) hebben we besloten om de terugkoppelingsrapporten aan te bieden aan alle patienten die digitaal hun vragenlijsten invullen.

 

Terug naar het overzicht
terugkoppeling-.png