PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug naar het overzicht

De eerste 100 DOLPHIN deelnemers zijn geïncludeerd!

Slechts een half jaar na de start van de PLCRC-substudie DOLPHIN zijn al 100 van de vereiste 400 deelnemers geïncludeerd! DOLPHIN staat voor "DNA-testing Of Liquid biopsies for Patient care close to Home In the Netherlands". De substudie heeft als doel te onderzoeken wat de mogelijke meerwaarde is van het meten van ctDNA in het bloed ten opzichte van beeldvorming bij het volgen van patiënten die behandeld worden voor uitgezaaide darmkanker. Daarnaast willen we onderzoeken wat de beste strategie is voor het inzetten van ctDNA analyse in combinatie of ter vervanging van beeldvorming.

PLCRC-deelnemers die toestemming hebben gegeven voor bloedafnames en starten of bezig zijn met 1e lijns systemische therapie of starten met 2e lijns systeemtherapie, kunnen deelnemen aan DOLPHIN. Deze substudie loopt in een kleine selectie van de 63 ziekenhuizen die deelnemen aan PLCRC. We hopen dat de resterende inclusies spoedig zullen volgen en zijn onze deelnemers dankbaar voor hun besluit tot deelname aan de substudie.

 

Voor meer informatie over het DOLPHIN project zie https://plcrc.nl/onderzoek-projecten-studies-nederlands

 

Terug naar het overzicht
dolfijn.png