PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug naar het overzicht

Darmkanker wordt vaker ontdekt in vroeg stadium, minder operaties en betere overleving

Darmkanker wordt vaker in een vroeg stadium opgespoord, en steeds vaker wordt een minder ingrijpende behandeling toegepast.  Daarmee opende het NOS journaal van 18 uur op 11 maart jl. Dit naar aanleiding van het trendrapport ‘Dikkedarm- en endeldarmkanker in Nederland’ van IKNL, waarin wordt getoond dat er de laatste jaren een dalende trend te zien is in het aantal darmkankerdiagnoses en dat de prognose van de ziekte verbeterd is. Voor het omschrijven van de kwaliteit van leven van darmkankerpatiënten in dit rapport zijn de gegevens van de vragenlijsten van PLCRC gebruikt. 

Met 12.000 diagnoses is darmkanker een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. Sinds 2014 worden Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het  bevolkingsonderzoek darmkanker.

Wat betreft kwaliteit van leven, zijn antwoorden van een gestandaardiseerde vragenlijst, die patiënten 18 maanden na hun diagnose hebben ingevuld,  vergeleken met een normpopulatie zonder kanker. Daaruit komt naar voren dat patiënten met uitgezaaide darmkanker een slechtere kwaliteit van leven hebben. Bij patiënten waarbij de darmkanker ten tijde van de diagnose niet was uitgezaaid, was de kwaliteit van leven op het gebied van sociaal, emotioneel en dagelijks functioneren zelfs iets beter dan de normpopulatie. 

Het hele rapport is te vinden op: https://iknl.nl/nieuws/2024/trends-darmkanker-2024

 

Terug naar het overzicht
trendrapport-darmkanker.png