PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Verbeteren prognose en kwaliteit van leven

Het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens, patiëntgerapporteerde uitkomsten en het opslaan van lichaamsmateriaal zoals bloed en tumorweefsel van patiënten met dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker (gezamenlijk darmkanker). Dit gebeurt na het verkrijgen van toestemming van de patiënt.

Het doel van het cohort is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten te verbeteren.

Voor patiënten Voor zorgprofessionals

PLCRC-deelnemer Loes verkoopt beschilderde zwerfstenen voor inzamelen geld voor darmkankeronderzoek

Afgelopen dinsdag stond er een kraampje in de centrale hal van het UMC Utrecht, waar PLCRC-deelnemer Loes van Gool haar kunstwerken verkocht. Loes deed dit in samenwerking met Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis, het goede doel voor iedereen die wil bijdragen aan het (kinder)ziekenhuis. Loes, een kunstenares, kreeg in 2020 darmkanker en besloot tijdens haar behandeltraject om haar tijd te besteden aan het beschilderen van zwerfstenen. Deze liet ze achter op openbare plekken in haar dorp, om mensen een glimlach te bezorgen. Wat begon als tijdverdrijf tijdens de Coronapandemie, werd een stuk serieuzer toen bleek dat mensen om haar heen en ver daarbuiten interesse hadden in de stenen. Door een klein bedrag te vragen voor elke zwerfsteen en dit te schenken aan een door haar gekozen goed doel, kan Loes letterlijk een steentje bijdragen aan het darmkankeronderzoek dat in het UMC Utrecht gedaan wordt. Een van de onderzoeken die hieronder vallen is de PLCRC cohortstudie. Loes: "In het UMC Utrecht ben ik behandeld met een experimentele therapie, die toen nog niet kon worden aangeboden in andere ziekenhuizen. Door het onderzoek wat hier gebeurt, ben ik er dus nog! Ik ben zo dankbaar daarvoor, en wat is er nou beter dan het onderzoek op deze manier te kunnen ondersteunen?"

Lees meer

Kenmerken PLCRC

  • Geïnformeerde toestemming van de patiënt
  • Gestandaardiseerde verwerking en opslag van lichaamsmateriaal, waaronder tumorweefsel en bloed
  • Mogelijkheid tot uitvoeren van interventionele studies volgens de Trials within Cohorts (TwicS) structuur
  • METC goedgekeurd onderzoeksprotocol
  • Professionele verzameling van klinische gegevens
  • Patiëntgerapporteerde uitkomsten door vragenlijstonderzoek
    (verzonden door studieteam)

Nieuws

Voor patiƫnten

Door gegevens van zoveel mogelijk patiënten met dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker te verzamelen voor onderzoek, kunnen wij beter inzicht krijgen in factoren die zorgen voor het succes van de behandeling. Hiermee hopen wij uiteindelijk voor iedere darmkanker patiënt de kwaliteit van leven en overlevingskans te verbeteren. Op deze pagina vindt u meer informatie over het doel van PLCRC, de procedure en toestemming voor deelname.

Lees meer

Voor zorgprofessionals

De toenemende onderverdeling binnen verschillende soorten kanker vraagt om een nieuwe manier om patiënten te includeren voor studies. U leest hier meer over het belang van onderzoek, de deelnemende centra en het reglement.

Lees meer

Onderzoek

PLCRC verzamelt prospectief gegevens en materiaal van alle patiënten in Nederland met een colorectaal, dunnedarm- of anuscarcinoom om daarmee wetenschappelijk onderzoek te faciliteren. De uitkomsten van onderzoek leest u in publicaties en projecten/studies.

Lees meer