PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek

naar dikkedarm- en endeldarmkanker.

 

deelnemende
centra

 

deelnemende
patiënten

Terug

Onderzoek naar de uitkomsten van patiënten met endeldarmkanker.

2016-02-05

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 4.300 mensen de diagnose endeldarmkanker (rectumcarcinoom) gesteld en sterven er meer dan 1.000 patiënten aan de gevolgen van deze ziekte. De behandeling van endeldarmkanker bestaat uit een operatie, meestal voorafgegaan door bestraling met of zonder chemotherapie. Deze behandeling gaat gepaard met een aanzienlijke kans op bijwerkingen op korte en lange termijn, en veel patiënten ervaren deze behandeling als belastend. Onderzoek naar effectieve(re) behandelingen, met minder bijwerkingen, is daarom van groot belang. Binnen PLCRC richt één van de onderzoeksteams zich speciaal op endeldarmkanker. Dit onderzoek is in 2013 gestart op de afdeling Radiotherapie van het UMC Utrecht. Alle patiënten die naar dit centrum worden verwezen voor bestraling van de endeldarm, wordt gevraagd om deel te nemen. In het kader van PLCRC worden klinische gegevens en gegevens over 'kwaliteit van leven' verzameld. Daarnaast verzamelt dit team beeldmateriaal (bv. MRI scans), en extra informatie over bijwerkingen van behandeling op lange termijn.

Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van nieuwe bestralings- en operatietechnieken en naar de effecten van deze technieken op de 'kwaliteit van leven'. Ook worden klachten ten gevolge van de behandeling, zoals een veranderd ontlastingspatroon en problemen met de verzorging van het stoma, en werkvermogen bekeken. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar nieuwe manieren om de tumor af te beelden (zoals met diffusie gewogen MRI of hoogveldsterkte

De effectiviteit van nieuwe behandelingen wordt onder andere met behulp van een nieuw onderzoeksontwerp onderzocht. Dit zogenaamde 'cohort multiple randomized controlled trial' ontwerp maakt het mogelijk om de effectiviteit van meerdere behandelingen en interventies gelijktijdig te onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken worden met patiënten en artsen gedeeld via de PLCRC nieuwsbrieven.

Terug